Medzinárodný týždeň priateľstva - marec 2007

       Priateľ – je to najcennejšie, čo máme.
Týmto heslom o priateľstve a ešte mnoho inými sme si aj my pripomenuli Medzinárodný týždeň priateľstva. Tento prebiehal cez jarné prázdniny, ale žiaci našej školy si ho pripomenuli v rámci aktivít ŠPZ tým, že zhotovili dlhokánsku reťaz priateľstva. Portréty svojho kamaráta nakreslil alebo namaľoval každý žiak prvého až deviateho ročníka. Pretože priateľstvo je veľmi vzácny dar, ponúkame Vám niekoľko rád, ako byť dobrým priateľom. Nech sa páči, vyberte si:

 • skutočne sa zaujímaj o druhých
 • každého oslovuj menom, nie priezviskom
 • zdôrazňuj dobré vlastnosti druhých
 • raduj sa z úspechu iných a dávaj im to najavo
 • hovor o veciach, ktoré sú priateľom príjemné
 • rešpektuj mienku a názory druhých
 • prijímaj žarty
 • buď ochotný spolupracovať
 • chráň priateľa v ťažkých chvíľach
 • dôveruj mu
 • nepretvaruj sa pred ním
 • nekritizuj ho
 • rešpektuj jeho povahu, nálady aj zvyky
 • buď vždy úprimný
 • neschovávaj pred ním svoje pocity
 • podporuj ho vo všetkom
 • vždy ho vypočuj

       DESATORO PRIATEĽSTVA

1. Prijmi druhého aj s jeho chybami.
2. Rešpektuj u neho momenty krízy.
3. Nezabudni na jeho narodeniny.
4. Pošli mu pozdrav, keď si ďaleko.
5. Ochotne mu požičaj svoje veci.
6. Nebuď žiarlivý.
7. Nemysli si, že existuješ len ty.
8. Neznevažuj ho.
9. Neporovnávaj ho s niekým.
10. Neponižuj ho.

       Ukážte svojim priateľom, ako veľmi Vám na nich záleží.
PaedDr. Ingrid Závodská