Projekt Európska jar 2007

Žiaci 4.C triedy využili príležitosť prispieť k úspechu projektu Európska jar 2007. So svojou triednou učiteľkou sa zapojili do aktivity Obrázky, ktoré rozprávajú príbeh. Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je vybrať si nejakú dôležitú udalosť, ktorá sa odohrala počas posledných 50 rokov v ich vlastnej krajine. Žiaci vyrozprávali príbeh, ktorý sa odohral za 4 roky strávené s pani učiteľkou. Básnička a s ňou aj obrázkové Slovensko zachytáva spomienky na chvíle, ktoré spolu zažili.

Bližšie informácie: www.springday2007.net
       Do aktivity Obrázky, ktoré rozprávajú príbehy sa zapojili aj žiaci z výtvarného krúžku Pestráčik. Svojou prácou sme chceli vyjadriť, čo podstatné sa udialo v priebehu päťdesiatich rokov v našej krajine. Samotnej práci predchádzal rozhovor pani učiteľky so žiakmi o živote v minulosti a v súčasnosti.
       Ďalšou z aktivít Európskej jari je 30 minút slávy. Každá zúčastnená škola predstaví svoje zrealizované aktivity. Zapojili sme sa aj my a predstavili sme štyri aktivity:
1. Športom k zdraviu
2. Reťaz priateľstva
3. Namaľuj si zdravie
4. Šetríme energiu
       Žiaci 2.C triedy a žiaci z výtvarného krúžku sa zapojili aj do súťaže Európskej jari 2007 pod názvom „Moja poštová známka k výročiu“. Ulohou žiakov bolo navrhnúť známku venovanú 50. výročiu EU. Posúďte sami, či sa im to podarilo.


Mgr. Renáta Vatahová, Mgr. Ivana Čepová